โครงการพบปะผู้ปกครองนักเรียนและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

               เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนอัลอีย๊ะวิทยา ทางมูลนิธิอัล-ฟุรกอนเพื่อการศึกษาและสังคมสงเคราะห์ร่วมกับโรงเรียนอัลอี ย๊ะวิทยา ได้จัดโครงการพบปะผู้ปกครองนักเรียนและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยได้แจกสาธารณูปโภคพร้อมจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้มาร่วมงาน

 

  

Share